Максималният размер на точките, отразени в контролния талон на водача е 39.
Контролни точки се отнемат след връчване на наказателно постановление.

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение

Водачите на МПС имат право да възстановяват веднъж годишно не повече от 13 контролни точки. За целта трябва да преминат курс в рамките на шест учебни часа. Обучението се извършва всяка събота от 10:00 до 15:00 часа след предварително записване и заплащане на всички наложени глоби.

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред

Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение, за което на водача са били отнети контролни точки. Възстановяването е автоматично в системата на КАТ.

За контакти

Управител: инж.Силвия Петрова
0888 76 36 14

Технически сътрудник: Ана Петрова
0877 14 22 40

Е-мейл:
silviins@mail.bg

Офис1:
гр.Варна ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Офис2:
гр.Варна бул. Владислав Варненчик №53/55

0898 73 34 71