В психологическата лаборатория към АГППМП” Д-р Димо Велевски” ООД се извършва изследване на водачи на МПС за следните цели:

 • За категории C , C1
 • За категории D , D1 ,Tтб , Ттм
 • За водачи на обществен превоз на пътници и товари
 • За водачи на таксиметрови автомобили
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.157 ал. 4 от ЗДвП
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.174 ал. 2 от ЗДвП
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.171 т.1 буква” а „от ЗДвП
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.343 г от НК
 • За председатели на изпитни комисии

Записването се извършва предварително:

 • в офиса на психолабораторията -гр.Варна ул.” Орех” №2 ет.4 офис № 44
 • в офиса на учебния център – гр.Варна ул. „Орех „№2 ет.4 офис № 43а
 • на телефон 0898 / 733 239