• Шофьорски курсoве - Категория А

А

Мотоциклети и триколесни - с мощност над 15 kW

 • Двуколесни моторни превозни средства с/без кош, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h – детайлно описани в ЗДвП             
 • Триколесни моторни средства - превозни средства с три симетрично разположени колела, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h – детайлно описани в ЗДвП

60 учебни часа  - Общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „А”с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 16 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е, както следва:

 
 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 "Безопасност на движението по пътищата"  36
 2. ТО-2 "Общо устройство на МПС"  4
 3. ПО "Управление на МПС"  20
 ВСИЧКО  60

 

Изисквания към кандидатите

Възрастов минимум - 23 години и 9 месеца или:

 • за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 KW - Възрастов минимум - 20 години и 9 месеца
 • за притежаващи свидетелство за управление категория А2 минумум две години - Възрастов минимум - 19 години и 9 месеца

За притежателите на Свидетелство за управление на МПС

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

 •  24 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “В”, „В1” или “Т”. Продължителността на обучението е не по-малко от 13 учебни дни;
 • 14 учебни часа /само практическо обучение/се обучават всички с правоспособност за категория А1. Продължителността на обучението е не по-малко от 7 учебни дни.
 • 14 или 7 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност за категория А2 в зависимост от периода на притежаване на свидетелството . Продължителността на обучението е не по-малко от 4 учебни дни.

Започването на шофьорски курс в Силви Инс става след предоставянето на следните лични документи на курсиста

 • Предоставено Свидетелство за - Завършено основно образование или първи гимназиален етап/Х клас
 • Предоставена Снимка
 • Предоставена Лична карта
 • Предоставено Свидетелство за управление на МПС и контролен талон/акт или наказателно постановление/-при условие ,че кандидата притежава друга категория
 • Застраховка  ”Злополука”

Обучение в Силви Инс

 • Курсът стартира с теоретична подготовка,която се извършва в кабинетите на учебния център. Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.
 • Практическата подготовка започва на полигон ,където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.

За начинаещи водачи,които не са управлявали мотоциклет,фирмата предоставя БОНУС 4 часа управление на мотоциклет от категория А1.

 • След като усвои необходимите умения на полигон ,кандидата има възможност да управлява мотоциклета в извънградски и градски условия.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит,който включва изпит на полигон и изпит в градски условия.

Вътрешния изпит е идентичен с официалния изпит пред ДАИ.Времетраене на изпита  25 минути в градски условия.На полигона не се засича време.

 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ .

След приключване на курса

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

1.Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия

2.Лична карта

3.Шофьорска книжка и контролен талон/акт или наказателно постановление/,ако кандидата притежава.Ако не притежава  шофьорска книжка- удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ

4.Медицинско свидетелство

5.Платена такса - Документ

Успеваемост   89%

Учебен мотоциклет   YAMAHA 600

За контакти

Управител: инж.Силвия Петрова
0888 76 36 14

Технически сътрудник: Ана Петрова
0877 14 22 40

Е-мейл:
silviins@mail.bg

Офис1:
гр.Варна ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Офис2:
гр.Варна бул. Владислав Варненчик №53/55

0898 73 34 71