• Шофьорски курсове - Категория A1

  • Мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. cм., с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg
  • Триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW

Минимална възраст – 15 години и 9 месеца

Теоретично обучение – 40 учебни часа /за кандидати без правоспособност/

Практическо обучение – 20 учебни часа

 

За контакти

Управител: инж.Силвия Петрова
0888 76 36 14

Технически сътрудник: Ана Петрова
0877 14 22 40

Е-мейл:
silviins@mail.bg

Офис1:
гр.Варна ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Офис2:
гр.Варна бул. Владислав Варненчик №53/55

0898 73 34 71