• Шофьорски курсове - Категория A2

Мотоциклети с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя

Минимална възраст – 17 години и 9 месеца

Теоретично обучение – 40 учебни часа/за кандидати без правоспособност/

Практическо обучение – 20 учебни часа/за кандидати без правоспособност/

За контакти

Управител: инж.Силвия Петрова
0888 76 36 14

Технически сътрудник: Ана Петрова
0877 14 22 40

Е-мейл:
silviins@mail.bg

Офис1:
гр.Варна ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Офис2:
гр.Варна бул. Владислав Варненчик №53/55

0898 73 34 71