• Шофьорски курсове - Категория B

Моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg,проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; Моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, моторни превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;

Минимална възраст - 17 години и 9 месеца

Теоретично обучение - 40 учебни часа

Практическо обучение - 31 учебни часа

За контакти

Управител: инж.Силвия Петрова
0888 76 36 14

Технически сътрудник: Ана Петрова
0877 14 22 40

Е-мейл:
silviins@mail.bg

Офис1:
гр.Варна ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Офис2:
гр.Варна бул. Владислав Варненчик №53/55

0898 73 34 71