• Шофьорски курсове - Категория CE

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория” С „и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg

Минимална възраст - 21 години,притежаващ правоспособност за управление на МПС от категория „C“ не по-малко от 1 година

Теоретично обучение - 4 учебни часа

Практическо обучение - 16 учебни часа

За контакти

Управител: инж.Силвия Петрова
0888 76 36 14

Технически сътрудник: Ана Петрова
0877 14 22 40

Е-мейл:
silviins@mail.bg

Офис1:
гр.Варна ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Офис2:
гр.Варна бул. Владислав Варненчик №53/55

0898 73 34 71