Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория „D”, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg

 

Минимална възраст - 21 години, притежаващ правоспособност за управление на МПС от категория „С“ не по-малко от 2 години и удостоверение за психологическа годност

Теоретично обучение - 6 учебни часа

Практическо обучение - 16 учебни часа

За контакти

Управител: инж.Силвия Петрова
0888 76 36 14

Технически сътрудник: Ана Петрова
0877 14 22 40

Е-мейл:
silviins@mail.bg

Офис1:
гр.Варна ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Офис2:
гр.Варна бул. Владислав Варненчик №53/55

0898 73 34 71