Категория А1

Мотоциклети и триколесни - с мощност до 125 куб.см

Мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. cм., с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg

Триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW 

60 учебни часа  - Общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „А1”с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 16 учебни часа.

Kategoriq-A1

УЧЕБЕН МОТОЦИКЛЕТ YAMAHA YBR 125

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА   ХОРАРИУМ 
 1. ТО-1 "Безопасност на движението по пътищата"   36 часа
 2. ТО-2 "Общо устройство на МПС 4 часа
 3. ПО "Управление на МПС"      20 часа
  ОБЩО   60 часа
Изисквания към кандидатите

Възрастов минимум - 15 години и 9 месеца

Успеваемост на курсисти

За контакти

 

0898 733 239

silviins@mail.bg

 

гр.Варна:

ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а

Онлайн листовки

avtoizpit