• Шофьорски курсове - Категория B

Свидетелство за управление категория B от автошкола Силви Инс Варна

МПС - Моторни превозни средства с допустима максимална маса, не повече от 3500 kg, с максимална натовареност - не повече от 8 пътници плюс водача;

 • МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg;
 • МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие ,че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;

71 учебни часа  - Общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „B”с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 22 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 "Безопасност на движението по пътищата"  36
 2. ТО-2 "Общо устройство на МПС"  4
 3. ПО "Управление на МПС"  31
 ВСИЧКО  71

 

Изисквания към кандидатите

Възрастов минимум - 17 години и 9 месеца

За притежателите на Свидетелство за управление на МПС

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

 • 35 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “А”, „А1”, “A2” или “Т”/”Ткт”, или „Ттм”/. Продължителността на обучението е не по-малко от 16 учебни дни;
 • 6 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност категория „B” без педал на съединителя (код 78, вписан в Свидетелството). Продължителността на обучението е не по-малко от 3 учебни дни;
 • Без необходимост от обучение са всички кандидати, притежаващи Свидетелство за управление на МПС с категория “B1”.

Необходими документи за започване на шофьорски курс в Силви Инс

 1. Предоставено Свидетелство за - Завършено основно образование или първи гимназиален етап /Х клас/
 2. Предоставена Снимка
 3. Предоставена Лична карта
 4. Предоставено Свидетелство за управление на МПС и контролен талон /акт или наказателно постановление/ - при условие, че кандидата притежава друга категория.

Обучение в Силви Инс

 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център.
Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.Всеки кандидат може да избира кога да му бъде проведено обучението -  сутрин или следобед.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.
Kандидата има възможност да се упражнява върху потегляне, спиране, превключване на предавките, потегляне по наклон, заобикаляне на препятствия, паркиране.
 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява автомобил в извънградски и градски условия, включително автомагистрала.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит в градски условия и паркиране.
 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ.

След приключване на курса

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

1.Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия

2.Лична карта

3.Шофьорска книжка и контролен талон/акт или наказателно постановление/,ако кандидата притежава.Ако не притежава  шофьорска книжка- удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ

4.Медицинско свидетелство

5.Платена такса – Документ


Успеваемост   82%

Учебни автомобили  

BMW X1X DRIVE 18 D

BMW X1X DRIVE 20 D

BMW X3

PEUGEOT 206 1.4 D