Категория B – Автоматик

Силви Инс разполага с автомобили – автоматик за шофьорски курсове категория В.

 • Улеснете обучението си и се фокусирайте върху пътната обстановка и останалите участници на пътя;
 • Направете шофирането в градски условия приятно и спокойно;
 • Шофирайте уверено, без да се притеснявате за смяна на предавката или своевременно натискане не съединителя;

Автошкола “Силви Инс” предлага на всички обучаеми възможност за придобиване на свидетелство за управление на МПС категория B(78) по следното обучение.

Курсът се изразява в следното:

1. Полигон – първи стъпки в шофирането
2. Автомагистрала – шофиране при специални правила на движение
3. Извънградски път – рискове при изпреварване
4. Път в населено място с интензивно движение – умело справяне с все по-натоварения градски трафик
5. Преминаване през железопътен прелез – възможни рискове
6. Паркиране – успоредно и перпендикулярно паркиране

40 часа теория
31 часа практика
2 вътрешни изпита – теория и практика
2 външни изпита пред ДАИ

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 „Безопасност на движението по пътищата“  36 часа
 2. ТО-2 „Общо устройство на МПС“ – МПС с автоматична скоростна кутия 4 часа
 3. ПО „Управление на МПС“  31 часа
  ОБЩО 71 часа

Възрастов минимум – 17 години и 9 месеца

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

– 35 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “А”, „А1”, “A2” или “Т”/”Ткт”, или „Ттм”/. Продължителността на обучението е не по-малко от 16 учебни дни;

 • Предоставено свидетелство за завършено основно образование или първи гимназиален етап /Х клас/;
 • Предоставена снимка;
 • Предоставена лична карта;
 • Предоставено свидетелство за управление на МПС и контролен талон /акт или наказателно постановление/ при условие, че кандидатът притежава друга категория.
 • Курсът стартира с теоретична подготовка,която се извършва в кабинетите на учебния център.
 • Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.Всеки кандидат може да избира кога да му бъде проведено обучението: сутрин или следобед.
  • Практическата подготовка започва на полигон ,където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.
 • Кандидата изучава устройство и специфика на управление на МПС с автоматична скоростна кутия.
 • Kандидатът има възможност да се упражнява върху потегляне, спиране, изучаване на автоматичните предавки – D, N, P, R, M, потегляне по наклон, заобикаляне на препятствия, паркиране.
  • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидатът има възможност да управлява автомобил в извънградски и градски условия, включително автомагистрала.
  • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит в градски условия и паркиране.
  • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ се насрочва.

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

 • Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия;
 • Лична карта;
 • Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/, ако кандидатът притежава. Ако не притежава шофьорска книжка – удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ;
 • Медицинско свидетелство за съответната категория;
 • Платена такса.

Успеваемост 97%
Учебен автомобил – OPEL CORSA 2019  автоматик

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция