Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория „D”, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg

 

Минимална възраст - 21 години, притежаващ правоспособност за управление на МПС от категория „С“ не по-малко от 2 години и удостоверение за психологическа годност

Теоретично обучение - 6 учебни часа

Практическо обучение - 16 учебни часа