Блог

Изпитни въпроси от листовки – устройство на автомобила, категория C

Устройство на автомобила, категория C –

Охладителна, мазилна, горивна, кормилна спирачна уредба. Електрообзавеждане, осветителна и сигнална уредба, силово предаване, окачване, колела и гуми.

ТЕМА 1: Основни агрегати, възли и уредби на автомобила (разпознаване, наименование, предназначение

ТЕМА 2: Охладителна уредба

ТЕМА 3: Мазилна уредба

ТЕМА 4: Горивна уредба

ТЕМА 5: Кормилна уредба

ТЕМА 6: Спирачна уредба

ТЕМА 7: Електрообзавеждане

ТЕМА 8: Осветителна и сигнална уредба

ТЕМА 9: Силово предаване

ТЕМА 10: Окачване

ТЕМА 11: Колела и гуми

ТЕМА 12: Техника на безопасност

ТЕМА 13: Опасност за човека и околната среда

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция