Курсове за машинисти на пътностроителни машини

  • Курсове за машинисти на пътностроителни машини
  • Курсове за машинисти на пътностроителни машини
  • putno stroitelni mashini 3

Обучението за придобиване на правоспособност за машинист на пътностроителна техника е част от специалността "Пътностроителна техника".Включва теоретична и практическа подготовка.Практическото обучение е по избор на една или няколко от следните машини - багер, челен товарач, булдозер, валяк, грейдер, скрепер,грайфер,асфалтополагаща машина,машина за рязане на асфалт,маркировъчна машина,машина за битум и кръпки,каналокопател,трамбовъчна машина,виброплоча,тръбополагаща машина и др.

Документите, които се издават са на основание Правилник за добиване на правоспособност на машинисти (на Министерството на народната просвета – ДВ. бр. 20/10.03.1967 г., изм. и доп. бр. 42/31.05.1974 г.

На машиниста се издава Свидетелство за правоспособност по образец на МОН.

Кандидатите трябва да притежават свидетелство за управление на МПС.