Блог

Психотест в автошкола Силви Инс – Варна. Въпроси за психотест.

От 21 октомври, 2022 г. има промяна в наредба 36 на Министерство на транспорта и съобщенията, касаеща валидността на удостоверението за психологическа годност. Промяната се изразява в това, че вече не е необходимо подновяване на всеки три години (една година за водачи над 65 г.). Удостоверенията за психологическа годност стават безсрочни.

За водачи, на които са отнети всички контролни точки или са лишени от правоуправление след употреба на алкохол или наркотици, удостоверението за психологическа годност е с валидност една година.

Изискванията за психологическа годност се  отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката.
Въпросите на психотеста изследват:

 • точност на възприятието за време;
 • точност на възприятието за пространство;
 • точност на възприятието за движение;
 • обем на вниманието;
 • устойчивост на вниманието;
 • концентрация на вниманието;
 • разпределение на вниманието;
 • превключване на вниманието;
 • бдителност;
 • обем на паметта;
 • оперативна памет;
 • подвижност на мисловните процеси;
 • гъвкавост на мисловните процеси;
 • оперативност на мисленето;
 • невербален интелект
 • сръчност на движенията;
 • бързина на проста сензомоторна реакция;
 • бързина на сложна диференцировъчна реакция;
 • бързина на сложна изборна реакция;
 • бързина на реакция на движещ се обект;
 • точност (правилност) на реакциите;
 • стабилност на реакциите.
 • емоционална устойчивост;
 • самоконтрол;
 • съвестност;
 • отговорност;
 • сдържаност;
 • липса на агресивност;
 • дисциплинираност;
 • склонност към поемане на разумен риск;
 • адекватна самооценка;
 • устойчивост към професионално безотговорно поведение.
За повече информация относно цена на психотест за алкохол и психотест за наркотици,свържете се с нас!
гр.Варна, ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а
Тел: 0898 733 239

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция