Блог

ТЕМИ, ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ – ЛИСТОВКИ КАТЕГОРИЯ CE, DE

Въпроси от листовки за Категория E, CE, DE

ТЕМА 1: Основни видове теглещи моторни превозни средства /влекачи/, тяхното наименование и предназначение.

ТЕМА 2: Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 3: Системи за прикачване, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 4: Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава

ТЕМА 5: Основни правила по техника на безопасност

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция