Възстановяване на контролни точки

Максималният размер на точките, отразени в контролния талон на водача е 39.
Контролни точки се отнемат след връчване на наказателно постановление.

Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение

Водачите на МПС имат право да възстановяват веднъж годишно не повече от 13 контролни точки. За целта трябва да преминат курс в рамките на шест учебни часа. Обучението се извършва всяка събота от 10:00 до 15:00 часа след предварително записване и заплащане на всички наложени глоби.

Възстановяване на отнетите точки по служебен ред

Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение, за което на водача са били отнети контролни точки. Възстановяването е автоматично в системата на КАТ.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция