Възстановяване на контролни точки

Източник: Lex.bg

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39.

При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава 26 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.
Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки.

Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява:
1. чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП;  (Т.е. е платил всичките си задължения към КАТ)
2. служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.
Частичното възстановяване на контролните точки с 1/3 от първоначалния им брой се извършва от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача след получаване на протокола за преминато допълнително обучение.
(2) Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача и се отразяват в автоматизираната информационна система.

Курсът се провежда 08:30 до 13:20 ч. в съботен ден.
Записването става предварително, най-късно до четвъртък, същата седмица.

За записвания и информация, тел: 0898 733 239
За онлайн записване за проверка на вашите контролни точки моля кликнете тук

Новите санкции за нарушения, в сила от 24 март 2023 г. можете да видите в снимките по-долу:

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция