Психологическа лаборатория

В психологическата лаборатория към””АГППМП Д-р Димо Велевски” ООД се извършва изследване на водачи на МПС за следните цели:

 

 • За категории C , C1
 • За категории D , D1 ,Tтб , Ттм
 • За водачи на обществен превоз на пътници и товари
 • За водачи на таксиметрови автомобили
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.157 ал. 4 от ЗДвП
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.174 ал. 2 от ЗДвП
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.171 т.1 буква” а „от ЗДвП
 • За лишените от право да управляват МПС по чл.343 г от НК
 • За председатели на изпитни комисии

Разполагаме с психолаборатории в гр.Варна, гр.Добрич и гр.Шумен

Записването се извършва предварително на тел. 0898 73 32 39 или на адреси:

гр. Варна

в офиса на психолабораторията -гр.Варна ул.” Орех” №2 ет.4 офис № 44
в офис  1  на Силви-инс – гр.Варна ул. „Орех „№2 ет.4 офис № 43а
в офис 2 на Силви-инс –гр.Варна  ул.Орех №2 офис партер
в офис 3 на Силви-инс  -гр.Варна бул.Владислав Варненчик 53/55

гр. Добрич

в офиса на учебен център Мити 87 гр.Добрич ул.Дунав 56 ет.2 с/у Кауфланд

гр. Шумен

в офиса на Автошкола Ангелов гр.Шумен кв.Тракия ул.Тракия бл.1 ет.1


Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на  пътнотранспортни  произшествия,  а  на  председателите  на  изпитни  комисии  -  и  да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.

Изискванията  за  психологическа  годност  се  отнасят  до  познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката.

Изискванията за психологическа годност към познавателната сфера включват следните професионалнозначими качества

 • точност на възприятието за време;
 • точност на възприятието за пространство;
 • точност на възприятието за движение;
 • обем на вниманието;
 • устойчивост на вниманието;
 • концентрация на вниманието;
 • разпределение на вниманието;
 • превключване на вниманието;
 • бдителност;
 • обем на паметта;
 • оперативна памет;
 • подвижност на мисловните процеси;
 • гъвкавост на мисловните процеси;
 • оперативност на мисленето;
 • невербален интелект.

Изискванията за психологическа годност към психомоторната сфера включват следните професионалнозначими качества

 • сръчност на движенията;
 • бързина на проста сензомоторна реакция;
 • бързина на сложна диференцировъчна реакция;
 • бързина на сложна изборна реакция;
 • бързина на реакция на движещ се обект;
 • точност (правилност) на реакциите;
 • стабилност на реакциите.

Изискванията за психологическа годност към личностната сфера включват следните професионалнозначими качества

 • емоционална устойчивост;
 • самоконтрол;
 • съвестност;
 • отговорност;
 • сдържаност;
 • липса на агресивност;
 • дисциплинираност;
 • склонност към поемане на разумен риск;
 • адекватна самооценка;
 • устойчивост към професионално безотговорно поведение.

Психологическото изследване се състои от 3 части

 • Решаване на индивидуален писмен тест за определено време. Въпросите и методиките в теста установяват личностните и познавателните качества на кандидата;
 • Индивидуален практически тест на апарат “”Детерминатор”’ – изследват се бързината, координацията и психомоторните качества на кандидата;
 • Индивидуален разговор с  психолога.

 В резултат от психологическото изследване се издава документ, валиден 3 години, който удостоверява психологическото състояние и годността на лицето да управлява безопасно МПС.

За водачи ,навършили 65 г. и водачи, на които им е отнето свидетелството за управление , удостоверението е с валидност 1 година.

При неуспешно приключване документ не се издава. В такъв случай изследваният кандидат подлежи на повторен психотест в рамките на 6 месеца от предходния, в същата психолаборатория.


Необходими документи:

В деня на изследването кандидатът трябва да носи оригинал и копие на шофьорската си книжка и контролния талон, както и своята лична карта за проверка на данните.
Лишените от правоуправление на МПС трябва да носят оригинал и копие на удостоверението от КАТ, че наказанието е изтекло, както и оригинал и копие на решението на Съда.
Водачите ,на които са изтекли всички контролни точки носят заповедта за изземване на свидетелството за управление ,както и удостоверение от КАТ,че наказанието е изтекло.