Категория А

Мотоциклети и триколесни – с мощност над 15 kW

 • Двуколесни моторни превозни средства с /без кош, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h – детайлно описани в ЗДвП..
 • Триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h – детайлно описани в ЗДвП.

60 учебни часа  – общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „А” с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 16 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е, както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 „Безопасност на движението по пътищата“  36
 2. ТО-2 „Общо устройство на МПС“  4
 3. ПО „Управление на МПС“  20
 ВСИЧКО  60

Възрастов минимум – 23 години и 9 месеца или:

 • за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 KW – възрастов минимум20 години и 9 месеца;
 • за притежаващи свидетелство за управление категория А2 минумум две години – възрастов минимум19 години и 9 месеца.

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

 • 24 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “В”, „В1” или “Т”. Продължителността на обучението е не по-малко от 13 учебни дни;
 • 14 учебни часа /само практическо обучение/се обучават всички с правоспособност за категория А1. Продължителността на обучението е не по-малко от 7 учебни дни;
 • 14 или 7 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност за категория А2 в зависимост от периода на притежаване на свидетелството . Продължителността на обучението е не по-малко от 4 учебни дни.
 • Предоставено Свидетелство за – Завършено основно образование или първи гимназиален етап/Х клас/
 • Предоставена Снимка
 • Предоставена Лична карта
 • Предоставено Свидетелство за управление на МПС и контролен талон/акт или наказателно постановление/-при условие ,че кандидата притежава друга категория.
 • Застраховка ”Злополука”
 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център. Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.

За начинаещи водачи,които не са управлявали мотоциклет, фирмата предоставя БОНУС 4 часа управление на мотоциклет от категория А1.

 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява мотоциклета в извънградски и градски условия.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит на полигон и изпит в градски условия.

Вътрешния изпит е идентичен с официалния изпит пред ДАИ. Времетраене на изпита  25 минути в градски условия. На полигона не се засича време.

 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ .

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

1. Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия

2. Лична карта

3. Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/, ако кандидата притежава. Ако не притежава шофьорска книжка – удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ

4. Медицинско свидетелство

5. Платена такса – Документ

Успеваемост 89%

Учебни мотоциклети:

YAMAHA 600

YAMAHA XJ6

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция