гр.Варна, ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а
0898 733 239 Обратна връзка

Категория А

Мотоциклети и триколесни – с мощност над 15 kW

 • Двуколесни моторни превозни средства с /без кош, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h – детайлно описани в ЗДвП..
 • Триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h – детайлно описани в ЗДвП.

60 учебни часа  – общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „А” с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 16 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е, както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
 1. ТО-1 „Безопасност на движението по пътищата“  36
 2. ТО-2 „Общо устройство на МПС“  4
 3. ПО „Управление на МПС“  20
 ВСИЧКО  60

Възрастов минимум – 23 години и 9 месеца или:

 • за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 KW – възрастов минимум20 години и 9 месеца;
 • за притежаващи свидетелство за управление категория А2 минумум две години – възрастов минимум19 години и 9 месеца.

По пълния хорариум учебни часове се обучават всички без свидетелство за управление на МПС, както и тези с категория “АМ“.

По намален хорариум от:

 • 24 учебни часа (обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО) се обучават всички с правоспособност за категории “В”, „В1” или “Т”. Продължителността на обучението е не по-малко от 13 учебни дни;
 • 14 учебни часа /само практическо обучение/се обучават всички с правоспособност за категория А1. Продължителността на обучението е не по-малко от 7 учебни дни;
 • 14 или 7 учебни часа /само практическо обучение/ се обучават всички с правоспособност за категория А2 в зависимост от периода на притежаване на свидетелството . Продължителността на обучението е не по-малко от 4 учебни дни.
 • Предоставено Свидетелство за – Завършено основно образование или първи гимназиален етап/Х клас/
 • Предоставена Снимка
 • Предоставена Лична карта
 • Предоставено Свидетелство за управление на МПС и контролен талон/акт или наказателно постановление/-при условие ,че кандидата притежава друга категория.
 • Застраховка ”Злополука”
 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център. Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.

За начинаещи водачи,които не са управлявали мотоциклет, фирмата предоставя БОНУС 4 часа управление на мотоциклет от категория А1.

 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява мотоциклета в извънградски и градски условия.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит на полигон и изпит в градски условия.

Вътрешния изпит е идентичен с официалния изпит пред ДАИ. Времетраене на изпита  25 минути в градски условия. На полигона не се засича време.

 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ .

Изборът на автошкола не е лесна задача, а изборът на добра автошкола е изключително затруднен , поради голямото предлагане на шофьорски курсове. С развитието на дигиталните технологии на пазара се появиха много ФАЛШИВИ автошколи, които примамват своите клиенти с гръмки реклами и нереални цени, и най- важното – нямат Разрешително за провеждане на шофьорски курс. В повечето случаи тези „Автошколи“ са измислени от единични инструктори, които препращат желаещите към реални автошколи и действат като комисионери/ вземат процент за изпратен човек към реална Автошкола/.Така цената на курса се повишава изкуствено.

За Ваше улеснение сме поднесли информация за лицензираните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ автошколи за категория“ А“ на територията на Варненска област.

За по- бързо обслужване на своите клиенти Автошкола Силви инс разполага едновременно с две разрешителни за обучение на водачи на моторни превозни средства.

 

Действащи учебни центрове на територията на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Варна област    за категория А

Източник: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

„АШ – ОВЕЧ“ ООД                                             гр.Провадия

„МИО – ТРАНС“ ООД                                        гр.Варна

„ВОЛАН ТРАНС“ ЕООД                                    гр.Варна

              „СИЛВИ – ИНСС“ ООД                 гр.Варна, УЛ. „ОРЕХ“ № 2, ЕТ. 4            

„ВОЛАН“ ЕООД                                                 гр.Варна

„ФОРМУЛА 2007 – 1“ ООД                             гр.Варна

„АВТОШКОЛА КАЛИ“ ООД                            гр.Варна

„ЖЕЙНОВ И СИЕ 1“ ООД                                гр.Варна

„ЕЛИТ ТРАНС – 11“ ЕООД                               гр.Варна

„М – В ТРАНС“ ООД                                          гр.Варна

„ДИНЕВИ – 1“ ЕООД                                          гр.Варна

„АВТОКЛАС ВАРНА“ ЕООД                             гр.Варна

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

1. Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия

2. Лична карта

3. Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/, ако кандидата притежава. Ако не притежава шофьорска книжка – удостоверение от БЧК за първа долекарска помощ

4. Медицинско свидетелство

5. Платена такса – Документ

Виж всички наши успешно завършили курсисти

След като приключите със задължителните  часове за категория „А“ и желаете за продължите още да кормувате, можете да си вземете допълнителни часове по ваше желание.

Цената на 1 допълнителен учебен час е 40 лв.

Ако прецените , че желаете пакет от часове, може да се възползвате от следните отстъпки:
До 5 часа            цена 40 лв. на учебен час
От 6 до 10 часа                цена 37 лв. на учебен час
От 11 до 15 часа             цена 34 лв. на учебен час
От 16 до 20 часа             цена 32 лв. на учебен час
Над 21 часа       цена 30 лв. на учебен час

Часовете се заплащат еднократно преди първият учебен час.

Възможни начини за плащане:

На каса в Силви инс на ул „Орех“ 2, ет. 4, офис №43а
Чрез ПОС терминал в офисите на Автошкола Силви инс
Лизингово плащане за максимален период от 4 години през TBI bank
По банков път на сметката на „Силви-Инсс“ ООД:
Централна кооперативна банка (ЦКБ) – Варна
IBAN: BG79CECB979010E1191700
BIC: CECBBGSF

От години имате шофьорска книжка, но не сте управлявали мотоциклет  отдавна.

При нас можете да опресните вашите знания и умения.

Цената на 1 опреснителен учебен час /45 минути/ управление на мотоциклет на полигон  е 40 лв.Часовете се провеждат на полигона на ул.“Тролейна „№ 12. Препоръчително е първият час да бъде на мотоциклет от категория А1.

След като вземете първият опреснителен час и прецените, че желаете пакет от часове може да се възползвате от следните отстъпки:

До 5 часа            цена 40 лв. на учебен час
От 6 до 10 часа                цена 37 лв. на учебен час
От 11 до 15 часа             цена 34 лв. на учебен час
От 16 до 20 часа             цена 32 лв. на учебен час
Над 21 часа       цена 30 лв. на учебен час

Часовете се заплащат еднократно след първият час.

Ако желаете управление в градски условия , цената на 1 учебен час/ 45 минути/ е 60 лв. По време на това обучение ще бъдете придружавани от инструктор, който ще бъде в учебен автомобил и ще осъществява гласова връзка с вас, чрез радиостанция. Обучението започва от полигона и завършва на полигона на ул.Тролейна № 12.

Бонуси и отстъпки:

За по-добра теоретична подготовка и за опресняване на знанията ви по ЗДвП вие получавате 20 учебни часа теория абсолютно безплатно.

При предварително заплащане на 5 учебни  часа за управление на мотоциклет в градски условия  получавате бонус още 1 учебен час .

Възможни начини за плащане:

На каса в Силви инс на ул „Орех“ 2, ет. 4, офис №43а
Чрез ПОС терминал в офисите на Автошкола Силви инс
Лизингово плащане за максимален период от 4 години през TBI bank
По банков път на сметката на „Силви-Инсс“ ООД:
Централна кооперативна банка (ЦКБ) – Варна
IBAN: BG79CECB979010E1191700
BIC: CECBBGSF

След изпита по практика пред ДАИ вие може да прегледате записа от съответния изпит в залите на Автошкола Силви инс.

За целта е нужно да донесете ваучера, който ви е даден от учебният център преди изпита.

Необходимо е предварително да запазите час от графика по-долу.

Прегледът  на записа до 1 час е  напълно безплатен.

Ако желаете да присъства инструктор по време на прегледа на записа ще заплатите предварително  такса от 20 лв.

Ако желаете допълнително преглеждане на записа от изпита, за всеки следващ започнал час ще заплатите такса от 20 лв. на място в офиса.

The AJAX failed or the nonce verification failed. If you encounter this error repeatedly, it is possible that access is being blocked by a security-related plugin. Please try changing the values of "Select the URL for AJAX on the public page" and "Select a function to validate the value of a nonce with AJAX on the public page" in Booking Package > General Settings.

Create account
Sign out
Edit My Profile
Booking history
Subscribed items
Sign up
close
Profile
close
Booking history
close
ID Запазване на дата Calendar Status
Booking details
close
Booking details
Please select a service
Service details
We sent a verification code to the following address. Please enter a verification code.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2023 – Рекламна агенция
Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме нашия трафик. Също така споделяме информация относно използването на нашия сайт от ваша страна с нашите социални медии и анализи.
Виж повече
Настройки
Приемам
Политика за поверителност и бисквитки
Политика за поверителност и бисквитки
Cookie name Active

За нас

Адресът на нашия сайт: https://silviins.bg.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви (също наричан „хеш“), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година. Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си. Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити. Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви

Ако заявите смяна на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за извършване на смяната.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване. За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Къде се изпращат данните ви

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.
Запазете настройките
Настройки