• Шофьорски курсове - Категория BE (ремарке)

BE - Пътно превозно средство в състав

Пътно превозно средство в състав, с основно теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 kg.

12 учебни часа  - Общ хорариум за обучението на кандидатите за категория „BE”с минимална продължителност на курса + вътрешни изпити не по-малко от 7 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е, както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
 1. ПО "Управление на МПС"  12
 ВСИЧКО  12

 

Изисквания към кандидатите

Възрастов минимум - 18 години 

За притежателите на Свидетелство за управление на МПС

Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “ВЕ”, притежаващи правоспособност за управление на категория “В” се обучават само по модула ПО. Минимум на обучението - 6 учебни дни.

Необходими документи за започване на шофьорски курс в Силви Инс

  1. Предоставено Свидетелство за - Завършено основно образование или първи гимназиален етап/Х клас/
  2. Предоставена Снимка
  3. Предоставена Лична картa
  4. Предоставено Свидетелство за управление на МПС от кат.B и контролен талон/акт или наказателно постановление/

Обучение в Силви Инс

Практическата подготовка започва на полигон ,където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.

  • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява автомобил с ремарке в извънградски и градски условия.
  • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит на полигон и изпит в градски условия.
Вътрешния изпит е идентичен с официалния изпит пред ДАИ. Времетраене на изпита 25 минути в градски условия. На полигона не се засича време.

След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ.

След приключване на курса

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

1.Оригинал на дипломата за завършено образование + 2 копия

2.Лична карта

3.Шофьорска книжка и контролен талон/акт или наказателно постановление/

4.Медицинско свидетелство

5.Платена такса - Документ

 

Успеваемост 95%

Учебен автомобил с ремарке     BMW X 3