• Шофьорски курсове - Категория C

Моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg

Минимална възраст - 18 години, притежаващ правоспособност за управление на МПС от категория „В“ и удостоверение за психологическа годност

Теоретично обучение - 14 учебни часа

Практическо обучение - 20 учебни часа