• Шофьорски курсове - Категория CE

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория” С „и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg

Минимална възраст - 21 години,притежаващ правоспособност за управление на МПС от категория „C“ не по-малко от 1 година

Теоретично обучение - 4 учебни часа

Практическо обучение - 16 учебни часа