Категория D

Моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача.
Към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория „D”, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg.
Общият хорариум за обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D” е 22 учебни часа. Задължителното обучение приключва след преминаване на предвиденото в съответните модули учебно съдържание.
Общата продължителност на обучението и вътрешните изпити е не по-малко от 10 учебни дни.

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е както следва:

 КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА  ХОРАРИУМ
1. ТО „Превоз на пътници“ 6
 2. ПО „Управление на МПС“ 16
 3. ВСИЧКО 22

Възрастов минимум – 21 години
Притежаване на категория С минимум 2 години

 1. Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “C”, е по пълния хорариум учебни часове /обхваща съдържанието на модулите ТО и ПО/. Продължителността на обучението е не по-малко от 10 учебни дни.
 2. Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D и имат правоспособност за управление на МПС от категория Ттб, е по намален хорариум от 16 учебни часа (обхваща пълния хорариум на модула ТО и хорариум от 10 учебни часа за модула ПО).
 3. Продължителността на обучението е не по-малко от 6 учебни дни.
 4. Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “D1”, не подлежат на задължително обучение.
 5. Лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС от категория “D” по реда на чл. 157, ал.4, ЗДвП, не подлежат на задължително обучение.
 6. След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити.
 1. Свидетелство за завършено основно образование или първи гимназиален етап /Х клас/;
 2. Снимка;
 3. Лична карта;
 4. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон /акт или наказателно постановление/ – при условие, че кандидатът притежава друга категория.
 5. Удостоверение за психологическа годност.Автошкола Силви-инс осигурява възможност за явяване на изпит за изследване на психологическата ви годност.
 • Курсът стартира с теоретична подготовка, която се извършва в кабинетите на учебния център.
  Всички зали са оборудвани с мултимедийни проектори и таблети за решаване на листовки.Всеки кандидат може да избира кога да му бъде проведено обучението – сутрин или следобед.
 • Практическата подготовка започва на полигон, където кандидата има възможност да се упражнява самостоятелно върху разчертани и обозначени с конуси елементи.
 • Kандидатът има възможност да се упражнява върху потегляне, спиране, превключване на предавките, потегляне по наклон, заобикаляне на препятствия, паркиране.
 • След като усвои необходимите умения на полигон, кандидата има възможност да управлява автобус в извънградски и градски условия, включително автомагистрала.
 • Обучението завършва с вътрешен изпит, който включва изпит в градски условия,извънградски условия и паркиране.
 • След успешно полагане на вътрешния изпит се насрочва дата за изпит пред ДАИ

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:

Необходими документи за предоставяне пред КАТ за издаване на шофьорска книжка в съответната категория са:
1. Лична карта;
2. Шофьорска книжка и контролен талон /акт или наказателно постановление/;
3. Медицинско свидетелство;
4. Платена такса;
5. Удостоверение за психологическа годност.

Успеваемост 98%

Учебен автобус:
Сетра 215 УЛ

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция