ADR /опасни товари/ – за водачи и консултанти

ADR за водачи на МПС

Курс за придобиване на ADR – свидетелство от автошкола Силви Инс Варна

Основен курс /Класове 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9/ 19 учебни часа
Превоз на опасни товари в цистерни 13 учебни часа
Превоз на взривни вещества и изделия/ Клас 1/ 8 учебни часа
Превоз на радиоактивни материали /Клас 7/ 8 учебни часа

 

Курс за удължаване на ADR- свидетелство

Основен курс/Класове 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9/ 8 учебни часа
Превоз на опасни товари в цистерни 4 учебни часа
Превоз на взривни вещества и изделия /Клас 1/ 4 учебни часа
Превоз на радиоактивни материали /Клас 7/ 4 учебни часа

 


ADR за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари

Курс за придобиване на ADR- удостоверение /64 учебни часа/

Модул 1 (Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9)

Модул 2 (Клас 1)

Модул 3 (Клас 2)

Модул 4 (Товари с номер по ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво с номер по ООН 1268 или 1863)

Модул 3 (Клас 7)

За удължаване на ADR-удостоверението за консултант не се изисква обучение.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция