гр.Варна, ул.Орех №2 ет.4 офис № 43а
0898 733 239 Обратна връзка

Ключови компетентности

Общуването е способност да се изразяват и анализират мисли, чувства и факти в устна и писмена форма(слушане, говорене, четене и писане), и да се общува в подходящата езикова форма в разнообразен социален и културен контекст — образование и обучение, в работата, у дома и в свободното време.Добро владеене на основната лексика, граматиката и различните стилове и функции на езика.

В курса ще получите знания за:

 • Различните форми на устно общуване(разговори, интервюта, дебати и др.), както и основните характеристики на различните стилове в разговорния език.
 • Неезиковите стилове на комуникацията (характеристики на гласа, изражение на лицето, стойка и жестове).
 • Различните типове литературни текстове и техните основни характеристики, както и не-литературни текстове (автобиографии, молби, отчети,статии,есета, речи и др.) и техните основни характеристики.
 • Основните характеристики на писмената форма(формална, неформална, научна, журналистическа, разговорна и други форми).
 • Разнообразните езикови и комуникативни форми, характеризиращи различни периоди във времето, географски области и социални групи.

При общуването на чужд език се използват същите основни умения, както при общуването на роден език: способността да разбираме, изразяваме и тълкуваме мисли, чувства и факти в устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в разнообразна социална среда — на работа, у дома, в свободното време, по време на обучение — според индивидуалните нужди.
Общуването на чужд език също така изисква познаване на културата, традициите, нормите на носителите на езика –междукултурни компетентности.

В курса ще получите знания за:

 • Лексика, граматика, интонация и произношение
 • Различните езикови форми (напр. разговор лице в лице, по телефона,интервюта и т.н.).
 • Определени литературни и нелитературни форми (напр. разкази, стихотворения, статии, интернет-страници, инструкции, писма, кратки доклади и т.н.).
 • Основните характеристики на различните стилове в разговорния и писмен език (формален, неформален, журналистически, разговорен и т.н.).
 • Възприетите от обществото норми и културни аспекти, както и многообразието на езика в различните географска, социална и комуникационна среда.

Математическата грамотност е способността да се събира и изважда, умножава, дели и да се изчисляват проценти наум и в писмена форма за да се решават всекидневни задачи. Фокусът е върху процеса, а не върху крайния резултат – важно е действието, а не знанието.
Научната грамотност се отнася до способността и желанието да се използват съществуващи знания и методология с цел да се даде обяснение на заобикалящата ни природа. Технологичните компетенции се изразяват в разбиране и приложение на въпросните знания и методологии с цел да се видоизмени заобикалящата среда в зависимост от желанието и нуждата на човека.

В курса ще получите знания за:

 • Добро познаване на цифрите и мерните единици и способност за използването им в различни ежедневни ситуации, основни методи за изчисление, познаване на елементарни форми на математическо представяне – графики, формули, статистика
 • Добри познания за математическите термини и концепции, включително съответните теореми по геометрия и алгебра Разбиране и познаване на въпросите, на които математиката може да даде отговор
 • Познаване на основни принципи в природата, в технологиите и технологичните продукти и процес
 • Разбиране на връзката между технологията и други сфери: научен прогрес (напр. в медицината), обществото (ценности, морал), културата (напр. медии) или околната среда (замърсяване, устойчиво развитие).

Включват умелото и правилно използване на електронни средства в работата, в свободното време и с цел комуникация. Тези компетенции са свързани с логично и точно мислене, обработване на голям обем от информация и развиване на добри комуникационни умения. На начално ниво уменията по ИКТ /информационни и комуникационни технологии/ включват употребата на мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, съхранява, създава, представя и обменя информация, както и да се комуникира посредством Интернет.

В курса ще получите знания за:

 • Основните компютърни програми, вкл. текстообработка, таблици, база данни, съхраняване и обработка на информация;
 • Познаване на възможностите, които дават Интернет и електронните комуникации (електронна поща, видео-конферентна връзка и други възможности на мрежата);
 • както и разликата между реалния и виртуален свят разбиране на потенциалните възможности на ИКТ да подпомагат личностната изява, социалната интеграция и възможностите за намиране на работа;
 • Разбиране на надеждността и законността на наличната информация (достъпност/допустимост) и спазване на етичните принципи при използването на ИКТ.

“Умението да учим” е желание и умение да организираме и контролираме процеса на учене както в индивидуална, така и в групова форма. Към него спада способността да използваме времето ефективно, да разрешаваме проблеми, да натрупваме, обработваме, оценяваме и усвояваме нови знания, както и да прилагаме тези нови знания в различна среда: у дома, на работа, докато се учим или образоваме.

В курса ще получите знания за:

 • Познаване и разбиране на различни методи на учене, силните и слаби страни на дадени умения и квалификации.
 • Наличните възможности за образование и обучение, както и как различните решения, взети по време на курса на обучение, водят до различно кариерно развитие.

Включват всички форми на поведение, които трябва да усвоим, за да участваме ефективно и конструктивно в социалния живот, както и да разрешаваме конфликти когато това е необходимо. Междуличностните умения са необходими, за да общуваме ефективно с един или повече хора, като са приложими както в обществения, така и в личния живот.

В курса ще получите знания за:

 • Общоприетите правила за поведение и маниери в различните общества;
 • Наличие на обща представа за лице, група хора, общество или култура, както и познания за историята им;
 • Знания за поддържане на добро лично и семейно здраве, хигиена и хранене;
 • Познаване на културата на европейските и другите общества;
 • Познаване на гражданските права и конституцията на страната, както и правителствената политика;
 • Познаване на ролята и задълженията на институциите, отговорни за политиката на местно, регионално, национално, европейско или международно равнище(вкл. политическата и икономическа роля на ЕС);
 • Познаване на основните фигури в местните и национални власти, политическите партии и техните програми;
 • Познаване на понятия, като демокрация, гражданство и международните документи, свързани с тях (вкл. Хартата на основните права в Европейския съюз и договорите за обединение и присъединяване);
 • Познаване на основните исторически събития, тенденции и фактори в Европа и света; съвременното положение в Европа и нейните съседни държави;
 • Познаване на процесите на емиграция и имиграция, както и малцинствата в Европа и света.

Способността сами да предизвикваме промени и умението да приветстваме, поддържаме и да се пригаждаме към новостите, породени от външни фактори. Предприемчивостта предполага поемане на отговорност за собствените действия – позитивни или негативни, да изградим стратегия и да определим цели, които да постигаме и да сме мотивирани за успех.

В курса ще получите знания за :

 • Познаване на съществуващите възможности с цел определяне на тези, които отговарят най-добре на даден човек в личен, професионален и/или бизнес аспект.

Оценка и способност за креативното представяне на идеи, преживявания и емоции с помощта на различни средства: музика, езика на тялото, литература и пластични изкуства.

В курса ще получите знания за :

 • Основни познания в областта на културата, вкл. популярната култура като част от човешката история,
 • Познаване на националното и европейско културно наследство и мястото им света; Познаване на културното и лингвистично богатство на Европа;
 • Познаване на развитието на културните предпочитания и значението на естетиката в ежедневието.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2023 – Рекламна агенция
Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме нашия трафик. Също така споделяме информация относно използването на нашия сайт от ваша страна с нашите социални медии и анализи.
Виж повече
Настройки
Приемам
Политика за поверителност и бисквитки
Политика за поверителност и бисквитки
Cookie name Active

За нас

Адресът на нашия сайт: https://silviins.bg.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви (също наричан „хеш“), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година. Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си. Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити. Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви

Ако заявите смяна на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за извършване на смяната.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване. За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Къде се изпращат данните ви

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.
Запазете настройките
Настройки