Курсове за водачи на електрокари и мотокари

Професионалното обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията е:

  • Начално професионално обучение – за първоначално придобиване на правоспособност:
  • теоретична подготовка – 32 учебни часа
  • практическа подготовка по устройство и техническо обслужване на електрокари и мотокари – 6 учебни часа
  • индивидуална практическа подготовка за безопасна работа с електрокари и мотокари – 12 учебни часа
  • Непрекъснато професионално обучение – за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност на всеки 5 години

Класификация на електрокарите и мотокарите:

I група – платформени и/или нископовдигачи

Платформени: с кормилно или лостово управление и седящ водач

Водачи: с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач

Нископовдигачи: с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач, или ръчноводими с придружаващ водач

II група – универсални и/или специализирани високоповдигачи

Универсални: три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач

Специализирани: с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:

– с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач

– със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

III група – високоповдигачи с товароподемност над 10 t

Мотокари: високоповдигачи с кормилно управление и седящ водач.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция