Курсове за заварчици

При обучението се придобиват следните степени на правоспособност по заваряване:

  • Заварчик на ъглови шевове
  • Заварчик на листов материал
  • Заварчик на тръби

Обучението обхваща методите

  • РЕДЗ (ръчно електродъгово заваряване/ електродъгово заваряване с обмазани електроди)
  • МИГ – МАГ (електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод)
  • ВИГ (електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод)
  • ГКЗ (газокислородно заваряване)

След успешно положен изпит, обучаваните получават „Свидетелство за правоспособност по заваряване”

Свидетелството дава право за упражняване на заваръчни дейности според степента на правоспособност, както и за обучение в следващи степени.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция