Курсове за машинисти на пътностроителни машини

Обучението за придобиване на правоспособност за машинист на пътностроителна техника е част от специалността „Пътностроителна техника“. Включва теоретична и практическа подготовка.Практическото обучение е по избор на една или няколко от следните машини – багер, челен товарач, булдозер, валяк, грейдер, скрепер, грайфер, асфалтополагаща машина,машина за рязане на асфалт,маркировъчна машина,машина за битум и кръпки, каналокопател, трамбовъчна машина, виброплоча, тръбополагаща машина и др.

Документите, които се издават са на основание Правилник за добиване на правоспособност на машинисти (на Министерството на народната просвета – ДВ. бр. 20/10.03.1967 г., изм. и доп. бр. 42/31.05.1974 г.

На машиниста се издава Свидетелство за правоспособност по образец на МОН.

Кандидатите трябва да притежават свидетелство за управление на МПС.

СЕРТИФИКАТИ

Silviins.bg © 2021 – Рекламна агенция